Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Rožňave sme slávili spomienku Fatimskej Panny Márie

13. máj 2020 bol jedným z výnimočných dní pre našu diecézu – spomienka Fatimskej Panny Márie, ktorej Rok sme intenzívne prežívali v roku 2017 a zavŕšili sme ho zasvätením diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 pri slávení svätej omše na Námestí baníkov v Rožňave, za účasti vyše 3000 veriacich. V tom istom roku bol v rámci prípravy na zasvätenie ešte jeden nezabudnuteľný deň – 13. máj – Diecézny mariánsky deň v Boľkovciach. Celý Fatimský rok nás sprevádzala a bola s nami zvlášť počas týchto významných slávení putovná socha Fatimskej Panny Márie, ktorá obišla celú diecézu a vypočula každého, kto k nej prišiel so svojimi bolesťami, radosťami, prosbami... Pri zasvätení jej náš otec biskup zavesil na ruky srdce, do ktorého vložil stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti... je tam celá diecéza. Takto nás vtedy Panna Mária prijala všetkých do svojho Nepoškvrneného Srdca. Táto socha Panny Márie so srdcom, v ktorom je prítomná a Pannou Máriou chránená celá diecéza a s nami tiež všetci ostatní aj z iných častí Slovenska či sveta, ktorí tam chcú byť a zjednocujú sa s nami v modlitbe zvlášť teraz, počas modlitby májových pobožností, Ona bola s nami aj teraz, pri sv. omši 13. mája, ktorú slávil otec biskup v rožňavskej katedrále. Sláveniu predchádzala pobožnosť fatimskej soboty. Viedol ju otec biskup Stanislav - v tento deň z balkóna svojej pracovne, ktorá je oproti soche Fatimskej Panny Márie na nádvorí biskupského úradu. K pobožnosti sa spontánne pridali aj veriaci. Pri svätej omši, ktorú otec biskup celebroval spolu s kňazmi z Rožňavy, sa v homílii zameral osobitne na posolstvo, ktoré nám je dané cez obraz Rožňavskej Panny Márie. K tomuto obrazu, ktorého originál sa nazýva „Salus populi romani“ – „Záchrana rímskeho ľudu“, dal pred krátkym časom vysvetlenie P. Peter Dufka, SJ.

Z myšlienok homílie nášho otca biskupa, ktorými nám priblížil obraz a posolstvo z Fatimy:

Na obraze Rožňavskej Panny Márie sa malý Ježiš uprene díva na tvár svojej Mamy. Má vystretú pravú rúčku a žehná pohľad svojej Mamy, aby cez Máriin pohľad išlo jeho požehnanie všade tam, kde je to potrebné, kde Mária vidí potrebu pomoci.

Aj Fatimská Panna Mária, keď sa díva na tri malé deti, Hyacintu Františka a Luciu, díva sa vlastne na nás.

V myšlienkovej línii včasných opatrení pred šíriacim sa koronavírusom, nám pohľad na fatimské deti chce povedať, ako je potrebné začať zavčasu u detí s potrebnými opatreniami a výchovou aj prostredníctvom katolíckych škôl a škôlok. Keď ide o večný život, teda nielen o záchranu pozemského zdravia a života.

Nehanbíme sa zadívať sa na mariánsky obraz  Rožňavskej Panny Márie a vidieť tú nádheru namaľovanú umelcom. A nebojíme sa pritúliť k Matke Božej a vyčítať z jej tváre jej dobrotu a jej blízkosť.

Sme pozvaní naďalej vytrvalo pokračovať v modlitbe a v živote dôvery v Boha, v pomoc, ochranu a orodovanie Panny Márie, sv. Jozefa a ďalších svätých, ktorých si uctievame v našej diecéze, alebo ako našich osobných patrónov.

Naďalej prosme Pána za zastavenie pandémie koronavírusu, ale aj o ochranu pred všetkými vírusmi, ktoré číhajú na život zvlášť duše i tela tento mesiac v duchovnom zjednotení o 19,30 modlitbou mariánskej pobožnosti.