Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

MODLÍME SA DEVIATNIK K PANNE MÁRII

Od roku 2017 sa v diecéze modlievame Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii pred celodiecéznou mariánskou púťou v Úhornej. Tento rok, žiaľ, nie je možné organizovať púť na celodiecéznej úrovni, iba na farskej, tak ako všetky púte na Slovensku v tomto roku 2020.

Avšak modlitba deviatnika bude zjednocovať diecézu aj tento rok. Nakoľko sviatok bude slávený v nedeľu 9. augusta 2020, deviatnik sa začneme modliť 31.7.2020. Elektronickú verziu nájdete pod článkom. Úmyslov, na ktoré chceme spoločne prosiť, je veľa. V Roku Eucharistie, ktorý prežívame, sme naším otcom biskupom Stanislavom pozvaní prosiť na jednotný, nám už dobre známy úmysel: „Aby sme sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti“. Pripomíname si ďalší úmysel a zároveň túžbu celého sveta: zastavenie pandémie koronavírusu. Všetci po tom túžia, ale nie všetci sa za to modlia. Ďalšie základné úmysly našich modlitieb by mohli a mali byť: za deti, mládež, za rodiny, za kňazov, za chorých, umierajúcich. A potom množstvo osobných úmyslov.

Vyvrcholením duchovnej prípravy bude duchovné spojenie sa celej diecézy s púťou v nedeľu 9. augusta 2020 slávením svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej - Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Toto slávenie sa podľa nariadenia nášho diecézneho otca biskupa Stanislava Stolárika vzťahuje na každú farnosť našej rožňavskej diecézy.

Prosme počas nastávajúceho deviatnika, i v deň slávenia - 9. augusta 2020 prostredníctvom príhovoru Panny Márie, s vierou v Ježišove slová: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,7-8)

Deviatnik k PM RV