Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Štvrtok - 12.12.2013

erb_filo_rgb_FINALDnešné čítanie je vlastne povzbudením. „Neboj sa, ja ti pomôžem!“ Izrael sa nemá báť, aj keď je malý ako „červíček“ , aj keď je ich málo, len „hŕstka“. Presviedča ich  ,,že on sám im pomôže“ (porov. v. 14. 15). V žalme 145 sa im predstavuje ako „milostivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi láskavý“. Toto sú slová, ktoré sa hodia do  tejto adventnej doby, nakoľko si chceme očistiť svoje srdcia, svoje vnútro, aby Pán nás našiel pripravených.

V evanjeliu sa stretáme so sv. Jánom Krstiteľom, ktorý je náš druhý sprievodca adventnou dobou. Pán Ježiš vyzdvihuje jeho veľkosť, ale poukazuje aj na jeho ohraničenosť. Cesta do nebeského kráľovstva je cestou násilia. Ako možno robiť násilie na Bohu? Kto sú to tí násilníci? Násilie obsahuje v sebe požiadavky Božieho kráľovstva. Vyžaduje úplné absolútne oddanie sa. Nemožno klásť mu podmienky. Prijať Božie kráľovstvo znamená prijať samého Krista, samého Mesiáša. Pripravujeme sa na jeho prijatie. Neklaďme mu žiadne podmienky.