Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Dni sv. Šarbela v Rimavskej Sobote 21. - 22. jún 2019

Prosíme kňazov, ktorí sa zúčastnia dní sv. Šarbela a budú koncelebrovať na omšiach, prípadne vysluhovať sviatosť zmierenia, nech svoju účasť nahlásia p. dekanovi Rastislavovi Polákovi na email rasto.polak@gmail.com alebo na tel. číslo 0917 350 290 do termínu konania stretnutia, teda 20. júna 2019