Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

„Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce“

Deň po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V našej diecéze úcta a láska k Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu vzrástla zvlášť počas Fatimského roka 2017, keď sme sa intenzívne pripravovali na zasvätenie sa jej Srdcu, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2017. Odvtedy isto veľa ľudí denne pokračuje v dennom zasväcovaní sa Panne Márii a jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Mária Lilková, vincentínska laická misionárka približuje ďalší spôsob, ako sa môže šíriť a ako sa ďalej šíri mariánska úcta v Rožňavskej diecéze.

4. júna 2020 sa v rožňavskej katedrále konala milá slávnosť. Sv. omšu celebroval páter Pavol Noga, CM z Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorý vo svojej homílii povzbudzoval k mariánskej úcte. Na konci svätej omše požehnal štyri putovné kaplnky, ktoré sa odovzdali rodinám. Kaplnky Zázračnej medaily majú svoju históriu, odkaz aj v dnešnej dobe, v čase krízy, keď chce Ježiš vstúpiť do našich životov skrze svoju Matku. Ide o „podomovú návštevu“ Panny Márie Zázračnej medaily. Táto iniciatíva sa v Rožňave začína vďaka sestrám zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, pôsobiacich v Rožňave. Je to výzva prijať do svojho príbytku Pannu Máriu, Božiu Matku. Tam, kde je Mária, tam je aj jej Syn. Panna Mária nám chce vniesť do našich životov útechu, praje si, aby si celá rodina si sadla okolo nej a začali sa s ňou rozprávať, hovoriť s ňou o všetkom – vytvoriť dialóg lásky, aby sme prijatím Matky Božej prijali Lásku.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!“

Viac informácii o putovných kaplnkách Panny Márie nájdete na: www.zzm.sk