Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza zažije opäť mimoriadnu milosť – v deň Slávnosti Zvestovania Pána opätovné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Deväť dní sme sa jednotne modlili v diecéze, aj prostredníctvom Rádia Lumen, aby sa mohol modliť každý, kto sa chcel pridať. Modlili sme sa Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii a prosili sme ju, aby cez svoj mocný príhovor vyprosila zastavenie pandémie koronavírusu a na ostatné úmysly, súvisiace so šírením tejto choroby.

Mali sme pred očami jej obraz, ktorého originál je v Ríme, v Bazilike Santa Maria Maggiore -  Salus Populi Romani - Záchrana rímskeho ľudu. K tomuto obrazu, k Matke – Panne Márii často putuje Svätý Otec František, aby od Nej vyprosoval pomoc pre svoje apoštolské cesty, aby sa jej po návrate z nich poďakoval. Putoval k nej aj pred pár dňami, aby sa pri nej modlil v tomto ťažkom čase pandémie, mimoriadne náročnom zvlášť pre Taliansko.

Kópiu obrazu máme v našej katedrále, vo všetkých farnostiach, v mnohých príbytkoch... máme Rožňavskú Pannu Máriu.

V dnešný deň, po skončení modlitby Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii,

na Slávnosť Zvestovania Pána, otec biskup Mons. Stanislav Stolárik zasvätí Rožňavskú diecézu, všetkých, ktorí sa modlili Deviatnik, poslucháčov Rádia Lumen a všetkých tých, ktorí chcú zasvätiť seba a zahrnúť do tohto zasvätenia aj svojich drahých Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Na prvé zasvätenie diecézy sme sa pripravovali 9 mesiacov, modlitbou pobožností fatimských sobôt. 14. októbra 2017 nás Panna Mária prijala do svojho Nepoškvrneného Srdca, ktoré nám symbolizuje srdce, do ktorého otec biskup Stanislav v predvečer zasvätenia, 13. októbra 2017, na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime a fatimského zázraku vložil stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti diecézy, je tu každý. V deň zasvätenia toto srdce odovzdal Panne Márii na námestí v Rožňave pri mariánskom stĺpe, kde sa slávila sv. omša  spojená so zasvätením. Panna Mária ho stále drží na svojich rukách v Biskupskej kaplnke, v srdci diecézy. Sme v Máriiných rukách, sme v Máriinom Srdci.

Dnes, keď s radosťou slávime Slávnosť Zvestovania Pána, keď ďakujeme Pánovi, že oznámil svoj príchod na našu zem a Panne Márii, že svojim „áno“ Bohu dala súhlas, že sa stane Matkou Ježiša, a tak umožnila vtelenie Božieho Syna; obnovme dnes svoje zasvätenie Jej srdcu, každý, ako môže.

Teraz sme sa naň pripravovali len 9 dní, ale Ona vie, že krátkosť času vynahradila vrúcnosť modlitby všetkých horlivo sa modliacich. Otec biskup nás opäť zasvätí všetkých, ale prednesme toto zasvätenie aj všetci osobne, aby Panna Mária počula od svojich detí, že stoja o jej materinskú pomoc a nielen že stoja, ale ju s úprimným srdcom o ňu aj prosia a veria, že Ona nás príjme, lebo nás miluje a bude nás chrániť a viesť k Ježišovi, ku konečnému víťazstvu, k nebu. 

Zasvätiť sa môžeme jedným z týchto spôsobov:

1.Modlitbou, ktorou sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 14. októbra 2017 + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci

2.Modlitbou zasvätenia z brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt + modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci

3.Tri krát Zdravas Mária…, Pod tvoju ochranu… +  modlitba za diecézu, ktorú sa modlievame vždy 16.-teho v mesiaci.

 

Pred zasvätením, alebo ten deň sa pomodliť: jeden - tri ružence.

Po modlitbe zasvätenia sa pomodliť:

MODLITBA ZA DIECÉZU A ZA OTCA BISKUPA

Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho

diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás

skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svätom ako

partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby

sme všetci vytvárali jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Kristovu Cirkev.

Bože, na orodovanie nášho patróna sv. Jána Nepomuckého ťa prosíme,

udeľ nám milosť, aby sme skrze tvoje nesmierne milosrdenstvo

dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme.

Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad

pozemským životom tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze

pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť

sa stálemu zdraviu tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto

života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.