Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci

erb_brownRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ školy, zastúpené štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom, v súlade s §4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom zákone

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci T.G. Masaryka 9, Lučenec

Výberové konanieCZŠ sv. Jána Bosca, Lučenec Výberové konanieCZŠ sv. Jána Bosca, Lučenec 001