Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rok sv. Jozefa – dar – pozvanie – príležitosť

Dňa 8. decembra 2020 na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie nám dal Svätý Otec František veľký dar v podobe vyhlásenia mimoriadneho Roku sv. Jozefa, pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Dostali sme pozvanie prežiť tento milostivý rok so sv. Jozefom, dostali sme od Sv. Otca jeho Apoštolský list Patris corde, ktorý by mohol a mal byť našim sprievodcom počas tohto roka, aby sme sv. Jozefa viac poznávali, obdivovali jeho nádhernú osobnosť a náš obdiv aby sa „vtelil“ do nasledovania tohto velikána vo svätosti pred Bohom, v láske, v čnostiach, v príklade života.

Teda máme príležitosť objavovať doteraz nepoznané, alebo zabudnuté o tomto svätcovi, čerpať silu v modlitbe na jeho príhovor, nasledovať jeho čnosti. Skutočne každý jeden z nás v ktoromkoľvek životnom stave nájde u sv. Jozefa podnety, motívy nasledovania a pomoc cez jeho orodovanie u Pána. A ako píše Sv. Otec František v závere svojho listu: „Napokon ostáva už len poprosiť sv. Jozefa o milosť milostí: o naše obrátenie.“ (Patris corde) To je najviac, čo môžeme získať, od čoho sa odrazí všetko ostatné.

„Obráťme sa k nemu so svojou modlitbou:

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa

a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna;

v teba Mária vložila svoju dôveru;

s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom

a veď nás po ceste života.

Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu

a ochráň nás pred každým zlom. Amen.“

(Patris corde)

 

Na stránke budeme postupne uverejňovať skrátené články otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktoré začali vychádzať v časopise Duchovný pastier k Roku sv. Jozefa.