Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ako sme prežívali prítomnosť relikvie sv. Vincenta v Rožňave

Štvrtok 21. november 2019 bol deň v Božej réžii, kedy sme si mohli aj my v Rožňave uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul. Privítaciu pobožnosť v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie začali svojím spevom rehoľné sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. Pobožnosť bola spestrená aj deťmi z materskej školy bl. Zdenky, ktoré si uctili príchod relikvií vlajkami a krásnou piesňou o sv. Vincentovi. Nasledovala ich spoločná modlitba radostného ruženca, ku ktorej sa pridali aj žiaci Katolíckej základnej školy Jána Nepomuckého. Po ruženci bol vyhradený čas na súkromne uctenie relikvii svätca, ktoré sprevádzalo hudobno-slovné pásmo. Popoludní nasledovala spievaná modlitba korunky Božieho milosrdenstva v maďarskom a slovenskom jazyku, ktorú pripravili zamestnanci biskupského úradu. Program pokračoval moderovanou adoráciou našich mladých s krátkymi úvahami a zamysleniami zo života sv. Vincenta. Prednášku na tému „

Kto bol sv. Vincent?“ pripravil Jozef Markotán, duchovný otec farnosti. Modlitbu ruženca svetla viedlo spoločenstvo našich matiek s úmyslom za všetky matky v rožňavskej diecéze.

Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vicenta de Paul - Jaroslavom Jaššom, CM a ďalšími kňazmi rožňavskej diecézy. Počas omše otec biskup Mons. Stanislav Stolárik poďakoval všetkým kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam za ich doterajšie spoločenstvo, pôsobenie a službu. Vo svojom príhovore privítal aj novú komunitu, ktorá týmto dňom oficiálne začala svoju misiu v Rožňave, a to rehoľným sestrám svätého Vincenta de Paul - Dcéram kresťanskej lásky! Celonočnú adoráciu sme mohli spolu s Kristom a sv. Vincentom prebdieť v modlitbe. Ranný ruženec, svätá omša v maďarskom jazyku a rozlúčková pobožnosť ukončili návštevu relikvií v Rožňave.

Ďakujem Bohu za každú modlitbu, za každú priloženú ruku k dielu, za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili tejto veľkej slávnosti, keď sme spoločne mohli byť Kristovými údmi, a tak vytvoriť jednotnú katolícku Cirkev. Bol to čas duchovnej obnovy pre nás samých a naše mesto, počas ktorej sme mohli v našom miestnom spoločenstve prosiť za nás samých, predkladať Mu svoje problémy a starosti, a zároveň osláviť Ježiša Krista a ďakovať mu za všetky prijaté milosti a dary. Jednoducho žiť s Ním vzťah, aký máme žiť každý deň!

Svätý Vincent, uč nás svojím príkladom žiť každý deň s Bohom tak, aby už nebola chudoba lásky v našich rodinách, životoch, práci, v meste, v diecéze či na celom svete. Aby sme prežité spoločenstvo a pocit rodinnej atmosféry, ktorej centrom bol Kristus, žili naďalej, lebo „Láska je nekonečne vynaliezavá!“

Svätý Vincent, oroduj za nás!