Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Organizačné informácie ku Mariánskemu dňu v Boľkovciach 13.5.2017

K bezproblémovému priebehu Mariánskeho dňa v Boľkovciach - Osade Vám dávam na vedomie nasledovné organizačné pokyny:
- prístup autom a autobusom je zo smeru od Lučenca - z hlavnej cesty ZV-KE odbočka za Lučencom smer Fiľakovo, potom smer Boľkovce. V časti Boľkovce - Osada osobné autá môžu odbočiť cez obec na pripravené parkoviská. Autobusy budú pokračovať cez časť obce Osada ďalej, potom odbočia za Osadou na parkovisko pred areálom športového letiska. Dopravu budú usmerňovať organizátori v reflexných vestách s logom podujatia. Parkoviská sú bezplatné.  
- zo smeru od Rimavskej Soboty budú usmerňovať dopravu príslušníci PZ , nakoľko odbočka za obcou Pinciná nie je bežne prispôsobená na odbočenie z tohto smeru. Vo všeobecnosti platí, že je potrebné pokračovať na smer Lučenec a pred Lučencom pokračovať na smer Fiľakovo a potom smer Boľkovce.
Ak bude príslušníkmi dopravnej polície umožnené odbočenie na smer Boľkovce za obcou Pinciná, /podľa aktuálnej situácie, nakoľko sa jedná o nehodový úsek/, je potrebné pokračovať do Boľkoviec a v obci smerom do prava, cez obec smer Osada a letisko.  Viď priložená mapka .
- z Lučenca je zabezpečená kyvadlová doprava na letisko do Boľkoviec / info vo farnostiach v LC-mesto a na Rúbanisku/. Taktiež bude zabezpečená doprava od vlaku, spred železničnej stanice v Lučenci , po 8,05 hod. a taktiež po skončení programu späť.
- kňazi budú mať pri vstupe do areálu letiska miesto registrácie, kde si prevezmú visačky s menom a zakúpia si štólu ku koncelebrácii / 20,-Euro/, aby mali kňazi rovnakú štólu.  Visačky s menom slúžia na vstup do miestnosti na oblečenie, na vstup do priestoru pre kňazov pri oltári a na vstup do stanu kde bude podávané občerstvenie formou švédskych stolov počas obeda.
- kňazi po spovednej službe, zaujmú miesta pred oltárom a pred svätou omšou sa oblečú do alby v miestnosti, odkiaľ bude sprievod ku oltáru.
- v areáli letiska budú zabezpečené mobilné toalety, vrátane toalety pre imobilných pútnikov. Taktiež bude zabezpečené jednoduché občerstvenie: káva, čaj, nealko, bagety /predaj v stánku/
- deti budú môcť využiť možnosť detského kútika, kde sa im budú venovať katechéti a animátori.
- zo strany organizátorov bude zabezpečená aj mobilná cisterna s pitnou vodou pre pútnikov.
- zdravotná služba bude tiež k dispozícii , vrátane sanitky.
- pútnici s lístkami na sedenie v predných radoch a rehoľníci budú usmernení organizátormi , kde sa nachádzajú ich miesta na sedenie 
- pre veriacich sú pripravené miesta na sedenie v počte okolo 1500 miest , no kvôli možnému väčšiemu počtu pútnikov je dobré si zobrať pútnickú stoličku.
- bude možné si tiež zakúpiť spomienkové predmety s logom tohto mariánskeho dňa: magnetky, ružence, kľúčenky, tričká a polokošele. Zakúpením týchto predmetov pútnici prispievajú na organizáciu tohto podujatia. Taktiež zakúpením týchto predmetov sa dá zapojiť do tomboly s hodnotnou prvou cenou.
 
Za organizátorov vám prajem príjemný a ničím nerušený pobyt s duchovným a umeleckým programom na tomto mariánskom dni rožňavskej diecézy.
(Mgr. Viliam Paulíček)