Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Modlitbové stretnutie mladých v predvečer zasvätenia

LICH!  Drahí bratia kňazi, Milí mladí priatelia! :)
Blíži sa čas, kedy bude naša Rožňavská diecéza zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Chceme tieto chvíle prežívať spoločne, preto vás v piatok 13.10.2017  pozývame na modlitbové stretnutie mladých v predvečer zasvätenia diecézy jej Nepoškvrnenému Srdcu. Začíname sv. omšou o 18:00 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Pokračovať budeme spoločnou adoráciou a modlitbami chvál. Priestor bude aj na spoločné rozhovory a budovanie priateľstiev. V sobotu 14.10. sa pripojíme k programu Fatimského dňa, ktorého centrom bude zasvätenie diecézy našim otcom biskupom.  Nocľah z piatka na sobotu je zabezpečený, je potrebné priniesť si so sebou spacák a karimatku.  Neváhaj a príď medzi nás už v piatok! Spolu zažijeme požehnaný čas...