Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Stanislav Stolárik poďakoval za 15 rokov biskupskej služby a 41 rokov kňazstva

V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave uplynulú nedeľu slávili svätú omšu, pri ktorej hlavný celebrant, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, poďakoval za 41 rokov kňazstva a 15 rokov biskupskej služby.

Mons. Stolárik bol vysvätený za kňaza v roku 1978. Jeho prvé pôsobisko bolo v Trebišove. Neskôr pôsobil v Humennom a v Prešove. Nasledovali Obišovce, kde bol farárom a dekanom. Od roku 1990 pôsobil v Humennom, potom v Prešove.

V roku 2004 ho Ján Pavol II. vymenoval za košického pomocného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004 z rúk vtedajšieho košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Spolusvätiteľmi boli kardinál Jozef Tomko a vtedajší apoštolský nuncius Henryk J. Nowacki. 

"Služba biskupa vychádza z toho, že biskup má plnosť kňazstva. To znamená, že môže vysvätiť aj nových kňazov. Požehnáva aj posväcuje olej a krizmu na Zelený štvrtok. Vykonáva úkony, ktoré jednoduchý kňaz aj vo svojej veľkosti nemôže konať. Biskupská služba býva častokrát náročná a veľká zodpovednosť, a preto musíme dôverovať Pánu Bohu. On je ten, ktorý pomáha,“ uviedol biskup Stolárik. 

V Rožňavskej diecéze je v súčasnosti približne 150 kňazov a 220 tisíc veriacichi. Biskup už 25 rokov prednáša dejiny filozofie, filozofiu náboženstva, etiku a religionistiku.

Informovala Janka Pavelová

Tu si môžete pozrieť video