Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na Úhornú prišli pútnici potešiť Máriu

Od roku 1813 sa na mieste pod kopcom Hekerová konajú púte k Panne Márii Snežnej, ktorej je zasvätená kaplnka nad obcou Úhorná. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Diecézna púť sa konala počas víkendu 5.8. – 6.8.2017. Samotný začiatok púte bol stanovený na 15:00 hod.. Tomuto začiatku však predchádzala príprava v podobe modlitby Deviatnika k Panne Márii rožňavskej vo všetkých farnostiach diecézy a ako blízka príprava reálne pešie putovanie pútnikov z Rožňavy a zo Smolníka.

Úvodnú svätú omšu celebroval J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Svätej omši predchádzala pobožnosť Fatimskej soboty a záverom svätej omše sa ukončil Deviatnik k Panne Márii rožňavskej. Po tejto svätej omši bola možnosť adorovať Eucharistického Krista pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Kaplnke Snežnej Panny Márie.

Hraným dialógom medzi modliacim sa chalanom a Bohom sme sa spoločne zamysleli nad silou modlitby Otčenáš a jej dosahom nad našimi životmi. K Bohu sa nemáme obracať iba s prosbami, ale máme ho v prvom rade chváliť, čoho obsahom bola modlitba chvál, ktorú doprevádzali hudbou a spevom mladí z viacerých farností našej diecézy a túto modlitbu viedol vdp. Myroslav Ščerban. Otvorenosť voči Božej moci, spojená s milostivým a rokmi premodleným miestom Úhornej bolo doslova cítiť. Eucharistia je stále centrom kresťanského života, a preto modlitby chvál pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Jozef Fričovský.

Už neoddeliteľnou časťou púte v Úhornej je krížová cesta, ktorá sa vinie od kaplnky až po Žalár v lese. Tma, ticho, opatrnosť pri každom kroku vytvára úžasnú atmosféru, v ktorej človek môže precítiť každé jedno zastavenie. Krížovú cestu svojou modlitbou viedol Mons. Dušan Lukáč. Pre mnohých už krížová cesta znamenala prípravu na spánok a oddych. Mnohí putovali pešo, boli unavení ... Nie však na veľmi dlho. Krížová cesta skončila okolo 01:30. Každý mal možnosť v tichu adorovať pred Sviatosťou Oltárnou až do 6:00 hod. rána.

Po nádhernom východe slnka začali ožívať stany a celé miesto. O 6:30 hod. sa slávila Eucharistia v nemeckom jazyku (vpd. Róbert Tokár) a o 7:30 hod. v maďarskom jazyku (vpd. Patrik Balázs). Spoločnou modlitbou radostného ruženca pri jaskyni Panny Márie sme sa pripravili na hlavnú – slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval s prítomnými kňazmi J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Znova sme mali možnosť prísť na toto milostivé miesto a pozorovať Pannu Máriu ako kráčala za Kristom, ale zároveň s Kristom. Prišli sme sa učiť. Učiť, ale zároveň prosiť, aby sme presne toto dokázali urobiť aj v našich životoch. Kráčať za Kristom, spolu s Kristom.

Martin Keruľ

fotografie: TU