Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prednášky o fatimských zjaveniach z kňazských rekolekcií

Pre hlbšie poznávanie významu fatimských zjavení Vám z príležitosti prežívania ich storočnice ponúkame prednášky, ktoré odznievajú postupne na kňazských rekolekciách. Prednášky vo formáte pdf: Udalosti zjavenia                   Posolstvo fatimy                   Fatimské zjavenie v čase zjavenia