Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výberové konanie na riaditeľa Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, Rožňava.

Pre ďalšie potrebné informácie pozrite prílohu TU:

Dokument – Výberové konanie na riaditeľa KZŠ v Rožňave