Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vianočné sviatky vo farnosti Lučenec-mesto

CAM00289Na tohoročné vianočné sviatky sa farnosť Lučenec-mesto pripravila predovšetkým otvorením brány milosrdenstva vo farskom kostole na Tretiu adventnú nedeľu a tiež dvoma farskými duchovnými obnovami, ktoré pre slovenských veriacich viedol miestny kaplán Stanislav Andrek. Dramatizáciou Božieho slova sa na nej podieľali aj mladí z farnosti a pre maďarských veriacich sestra Kinga CJ.

K duchovnej príprave prispel aj adventný koncert miestneho organistu Jozef Vaška a dvoch sólistov brnenskej opery. Prijatím sviatosti zmierenia, ktorá sa intenzívne vysluhovala až do vianočných sviatkov, mohli veriaci vo farskom kostole získať jubilejné odpustky.

Veriaci mali počas Vianoc možnosť hlbšie prežívať tajomstvo narodenia Pána pri bohatých liturgických sláveniach – pri sv. omšiach, liturgii hodín (vešpery) a pobožnostiach.

Na sviatok Svätej rodiny farnosť slávila Jubileum rodiny. Mladí a manželské páry si mohli vypočuť hodnotné prednášky do života v podaní manželov Mandzákovcov z Košíc a pri večernej svätej omši si manželia obnovili svoje manželské sľuby. Za uplynulý rok sme sa farnosť poďakovala Pánu Bohu sv. omšami a nový občiansky rok sprivítala už tradične v spoločenstve mladých na fare.

Po slávnosti Zjavenia Pána miestni kňazi navštívia niektoré rodiny v rámci požehnávania domov. Dňa 13. januára 2016 farnosť privíta relikvie sv. Terézie z Lisieux, a 14. januára relikvie sv. Jána Pavla II. v rámci náležitého duchovného programu.

Rožňavské biskupstvo informoval Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci-meste.

CAM00290 DSC_6574 DSC_6576  DSC_6577 DSC_6575 DSC_6578 DSC_6579 DSC_6580  DSC_6581 DSC_6584 DSC_6586 DSC_6588 DSC_6590  DSC_6591 DSC_6592 DSC_6593 DSC_6594