Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie mládeže Novohradského a Malohontského dekanátu

DSC_3825V sobotu 10. 10. v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo stretnutie mládeže Novohradského a Malohontského dekanátu. Mladých z farností Stará Halič, Lučenec, Boľkovce, Tornaľa, Jesenské a Rimavská Sobota privítal miestny pán farár vdp. Rastislav Polák. Následne sa všetkým prihovoril dp. Patrik Balázs svojou prednáškou o Panne Márii - Matke milosrdenstva. Nechýbali ani informácie o Svetových dňoch mládeže v Krakove, o diecéznom pastoračnom centre a pripravovaných podujatiach. Krátku adoráciu pred svätou omšou viedol vsdp. Gabriel Rákai, dekan-farár v Tornali. Počas slávnostnej svätej omše, ktorej hlavným celebrantom bol vsdp. G. Rákai, sa mladým v homílii prihovoril dp. Stanislav Andrek, kaplán v Lučenci, ktorý prítomným zdôraznil bezpodmienečnú lásku Boha a rôzne prístupy k nej zo strany dnešného človeka. Okrem spomenutých kňazov svätú omšu koncelebrovali: vdp. Karol Pinďák, vdp. Jaroslav Lastivka a vdp. Vladimír Lalík. Liturgické slávenie obohatili hudbou a spevom mladí z Lučenca a Rimavskej Soboty. Po spoločnom obede program stretnutia pokračoval workshopmi, ktoré viedli sestry z Rodiny Panny Márie, ktoré pôsobia v Starej Haliči. Celodenný program zavŕšila modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu, pričom jej súčasťou bola dramatizácia momentov povolania sv. Faustíny, inšpirovaná jej Denníčkom, ktorú pripravili mladí v rámci divadelného workshopu. Fotografie zo stretnutia: https://www.facebook.com/Diec%C3%A9zne-centrum-ml%C3%A1de%C5%BEe-sv%C3%A4t%C3%A9ho-J%C3%A1na-Pavla-II-114915368667326/