Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Relikvie sv. Terézie z Lisieux v rožňavskej katedrále

Vo štvrtok 14. januára 2016 privítame v našom katedrálnom chráme relikvie sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (1873-1897) a nebeskej patrónky misií a misionárov, ktoré v týchto dňoch putujú po celom Slovensku. Všetkých v tento deň pozývame uctiť si jednu z najviac uctievaných svätíc Cirkvi:

9:30 hod. – príchod relikvií

10:00 hod. – vyloženie najsvätejšej Eucharistie a celodenná adorácia do 17:30 hod.

11:00-12:00 hod. –  modlitba posvätného ruženca a pobožnosť v maďarskom jazyku

12:00-15:00 hod. – tichá adorácia; priestor pre osobné stretnutie a modlitby 15:00-15:30 hod. – Korunka Božieho milosrdenstva 15:30-16:30 hod. – tichá adorácia; priestor pre osobné stretnutie a modlitby 16:30-17:30 hod. –  večeradlo v slovenskom jazyku 17:30 hod. – ukončenie adorácie 18:00 hod. –  sv. omša (celebruje J. Ex. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup) 19:00 hod. – odchod relikvií