Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézny metodický deň

V pondelok 30. septembra 2019 sa uskutočnil Diecézny metodický deň pre všetkých katechétov a učiteľov náboženstva v našej Rožňavskej diecéze. O 10. hodine bola v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Po sv. omši sa všetci učitelia, katechéti i kňazi presunuli  na Biskupský úrad, kde po občerstvení a organizačných pokynoch mal prednášku doc. Róbert Sarka o dôležitosti modlitby v živote učiteľa náboženstva. Počas prednášky si katechéti a učitelia mohli vyskúšať aj rozmanité techniky modlitby.   

Riaditeľ DKÚ Jozef Bednárik po prednáške informoval aj o nastávajúcej konferencii pre katechétov, ktorá sa uskutoční v októbri v Spišskej Kapitule i o ďalších zaujímavých akciách a potrebe účasti učiteľov náboženstva a katechétov na duchovných cvičeniach.

Metodický deň sa ukončil slávnostným obedom, počas ktorého panovala veľmi priateľská a družná atmosféra.

Sr. Mária Gostíková