Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Duchovná obnova vo farnostiach Šávoľ a Buzitka

fullsizerender_7Pri príležitosti vyvrcholenia Mimoriadneho roka milosrdenstva a zároveň pred začiatkom Adventu prežívali farnosti Šávoľ a Buzitka duchovnú obnovu v dňoch 22. - 25. 11. 2016 vo všetkých kostoloch oboch farností. Viedol ju vdp. Patrik Balázs, administrátor farnosti Čoltovo. Pozostávala zo svätej omše, krátkej prednášky a spoločnej modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu za našu diecézu i za diecézneho otca biskupa Stanislava. Potom nasledovala krátka adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na záver si prítomní uctili relikviu krvi svätého Jána Pavla II. 

Téma duchovnej obnovy bola: Milosrdný Boh, miluje odpúšťa a sprevádza so zámerom napĺňať slová Ježiša Krista: „Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech“ (Lk 12,3). Keď v kostole zhasnú všetky svetlá a všade je tma, stále svietiace malé "večné" svetlo nás upozorňuje na prítomnosť Ježiša Krista. Podobne každý z nás, čo ako malý a nenápadný, sprítomňuje a všade prináša toho istého Krista.

Informoval vdp. Pavol Hovořák, duchovný správca farností Šávoľ a Buzitka 

img_0325 fullsizerender_1 fullsizerender_2