Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Sobota - 14.12.2013

erb_filo_rgb_FINALPredchodca Pána Ježiša nám pomáha stretnúť sa s Ježišom, ktorý prichádza. Pán Ježiš ho spomína v súvise s Eliášom. Hovorilo nám o ňom prvé čítanie z Knihy Sirachovho syna. Zvolal: „Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi“.  O jeho osude hovorí sám Pán Ježiš: „Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním čo chceli.“  Pán Ježiš ho dáva do podobnosti so sebou. „Tak   isto...aj Syn človeka.“ Toto hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Z toho vyplýva jednoduchý dôsledok. Kto odmieta Predchodcu, odmieta aj Mesiáša. Pred evanjeliom sme počuli (spievali) Alelujový verš: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“. Táto Jánova výzva je aj nám adresovaná. Ján Pripravoval cestu Pánovi, je jeho Predchodca,  Ak sa uberáme v ústrety Pánovi, máme poslúchnuť jeho výzvu. Stotožniť sa s ním, aby sme mohli prijať Mesiáša. (Porov. Pavol VI.)