Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Putovanie mladých na diecézne pútnické miesto do Uhornej

200807120028_uhorna

Zážitok spoločenstva s Bohom, mladými ľuďmi, v scenérii krásnej prírody pútnického miesta v Uhornej.

To všetko dňa 10.05.2014.

Si pozvaný! Tešíme sa na Teba! „Cez Máriu k Ježišovi“

Program: 10:00 spoločná modlitba posvätného ruženca a príprava na slávenie svätej omše. 11:30 slávenie svätej omše. Hlavným celebrantom bude Dp. Patrik Balázs, kaplán v Rimavskej Sobote. Po svätej omši voľný program obed z vlastných zásob!!! 14:00 spoločná Krížová cesta mladých.

Informácie pre tých ktorý sa chcú zúčastniť pute na Uhornú:

Program pri kaplnke Panny Márie začína o 10:00 modlitbou posvätného ruženca – Večeradla, čo zároveň bude aj príprava na slávenie svätej omše.

Po večeradle bude slávená svätá omša o 11:30, na konci ktorej bude krátka adorácia pred Sviatosťou Oltárnou  „Za nové kňazské a rehoľné povolania v našej diecéze“

Po svätej omši občerstvenie, obed z vlastných zásob, pritom samozrejme spoločenstvo mladých, rozhovory, poprípade hry ...

O 14:00 spoločná modlitba Krížovej cesty a zaver pri kaplnke umučeného  Pána Ježiša  v lese!

Spoločné putovanie sa neplánuje. Každý nech sa dostaví na pútnické miesto podľa svojich schopností a možností. Možnosti sú: použiť vlastné nohy a prísť pešo, alebo prísť autami, alebo malými autobusmi (pripomíname, že pre veľké autobusy - nad 6 metrov - je cesta uzatvorená).