Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Adventné obdobie - Sobota - 21.12.2013

erb_filo_rgb_FINAL(ranná) Modlitba dňa čiže orácia dnešnej rannej svätej omše, lebo večerná už bude z nedele, hovorí o ľude, „ktorý s radosťou očakáva príchod tvojho jednorodeného Syna v ľudskom tele“. Túto radosť nám pripomína prvé čítanie z Piesne piesní (2, 8-14) „Prišiel čas veselého spevu.“  Alebo prorok Sofoniáš slovami: „Jasaj,... plesaj..., raduj sa a veseľ z plného srdca“. (V oboch prípadoch) dôvod je ten istý: „on prichádza“ –-„Pán je s tebou...Pán, tvoj Boh je s tebou“. Naša prosba je zameraná na „odmenu večného života“ ktorou je on sám, Syn, keď príde  „vo svojej sláve“.

Evanjelium nám hovorí o stretnutí dvoch žien, ktoré sú v požehnanom stave. Je to Mária a Alžbeta. Alžbeta vydala o Panne Márii krásne svedectvo, že je totiž „blahoslavená lebo uverila“ (porov. 45).