Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Chrámoví hudobníci Rožňavskej diecézy sa stretli v Lučenci

WP_20151121_010V sobotu 21. novembra 2015 sa v Lučenci konalo stretnutie chrámových hudobníkov Rožňavskej diecézy. Asi 50 účastníkov (z toho 6 kňazov) všetkých vekových kategórií zo všetkých kútov diecézy, v úvode, zvlášť vzácnych hostí: doc. Rastislava Adamka, prof. Amantia Akimjaka a vsdp. Jozefa Fričovského, breznianského dekana a biskupského delegáta, privítal miestny farár vsdp. ThLic. Peter Fábian. Prvá prednáška mala názov „Hudba v službách liturgie“. Doc. Adamko sa v nej venoval vysvetleniu terminológie a pripomenul, že „nie liturgia slúži hudbe, ale hudba liturgii“. Po krátkom občerstvení nasledovala druhá prednáška: „Úloha organistov a kantorov počas procesiových spevov v liturgii sv. omše“, v ktorej prof. Akimjak vysvetľoval ako vhodne vybrať spevy k liturgii a definoval konkrétne úlohy organistov, kantorov, zboru a zhromaždenia veriacich v liturgii. 

Po obede nasledovala príprava hudobnej zložky záverečnej liturgie, do ktorej sa ako speváci v zbore zapojili všetci prítomní účastníci, pod vedením miestneho regenschoriho Jozefa Vaška. Svätú omšu celebroval vsdp. Jozef Fričovský spolu s prítomnými kňazmi. V homílii pripomenul, že bez Božieho požehnania a Jeho milostí je naše snaženie na poli hudby márne. Pripomenul, že nemáme byť hrdí a pyšní, ale svojimi darmi ochotne slúžiť spoločenstvu veriacich. V závere sv. omše sa všetkým prítomným v mene organizátorov poďakoval kaplán farnosti Lučenec – mesto dp. Stanislav Andrek. 

WP_20151121_004 WP_20151121_015 WP_20151121_007