Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kaplnka bývalej nemocnice v Rožňave po desaťročiach slúži znova svojmu účelu

nemocnica2Neogotická kaplnka postavená ako súčasť nemocnice podľa projektu viedenského architekta Franza Neumanna, z finančnej dotácie vdovy po lekárovi Dr. Karolovi Kósovi a rožňavského biskupa Dr. Juraja Schoppera, bola  otvorená r. 1887 a slúžila na bohoslužobné účely pre pacientov i personál nemocnice, ako aj pre širokú verejnosť pravdepodobne do r. 1960. Po nástupe komunistickej moci v ČSR došlo k zoštátneniu nemocnice a zatvoreniu kaplnky.Práve z r. 1960 pochádza rozsiahla korešpondencia medzi cirkevnými úradmi Rožňavskej diecézy a orgánmi štátnej moci vo veci zachovania kaplnky pre bohoslužobné účely a jej verejného rázu. Po zatvorení boli v interiéri urobené viaceré hrubé stavebné zásahy a kompletné odstránenie mobiliáru. Za zmienku stojí najvážnejší zásah: umelé prestropenie celého priestoru železnou konštrukciou s drevenou podlahou, ktorá rozdelila interiér na dve podlažia pre účely archívu nemocnice a skladu liečiv. Po r. 1989 prešiel objekt nemocnice opäť do vlastníctva Cirkvi. Nemocnica sa presťahovala do nových objektov a od r. 2002 tu začala sídliť Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého.

Opísaný stav kaplnky trval až do súčasného roku (2016). Po schválení zámeru obnovy kaplnky Pamiatkovým úradom sa všetky sekundárne stavebné úpravy podarilo od septembra 2016 do novembra 2016 odstrániť. Takto bola kaplnka znova sprístupnená pre bohoslužobné účely žiakov i učiteľov školy, ale aj verejnosti, a čaká na svoju kompletnú rekonštrukciu, keďže násilné úpravy po zoštátnení zanechali na nej svoje stopy (v súčasnosti sú jasne viditeľné). Prvá svätá omša sa na tomto mieste slúžila 28. novembra 2016, po asi 56 rokoch. Bohoslužby sa tu konajú pravidelne každý utorok a štvrtok o 9.00 hod. mimo školských prázdnin. Kaplnka je v tomto čase otvorená aj pre ostatných veriacich (vstup hlavným vchodom z ul. Kósu Schoppera).

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na neľahkom diele sprístupnenia tohto Božieho domu nech Pán udelí potrebné milosti v tomto živote a potom večnú radosť v nebi.

  web3 web4 web5 web6 web7  web9