Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Modlitbová podpora

Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život

Chceme ďakovať Pánovi za nádherný dar každého života a napriek komplikovanému postoju súčasného sveta voči tejto hodnote aj verejne svedčiť o našej radosti z neho. Chváľme Boha – Prameň života, aj Ho odprosujme za zlo konané proti ľudskému životu aj za naše vlastné zlyhania. Ďakujme mu tiež za každého človeka a za každé dobro, ktoré nám dáva. Prosme ho tiež o požehnanie pre Národný pochod za život a pre všeky iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v prospech života a na jeho ochranu a zveľadenie.

Do modlitbovej podpory sa môžete zapojiť

  • ako jednotlivec alebo
  • zapojte svoju farnosť (pozvanie pre kňazov) alebo
  • spoločenstvo či organizáciu.

Ak budete do 20. septembra organizovať nejaké podujatie, pozvite prosíme, účastníkov aj k modlitbe za Národný pochod 2015. Túžime vytvoriť modlitbovú reťaz, ktorá by v nasledujúcich mesiacoch spájala mnohé podujatia na Slovensku do jednej spoločnej modlitby za život a za Národný pochod.

Zapoj sa:

https://docs.google.com/forms/d/1UF8yCrKhd9cB3BQpqrLBju7WiWKbr8Hxuk6nffwrm40/viewform