Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Worship seminár - Brezno 2014

Už niekoľko rokov v rámci Evanjelizačného strediska rožňavskej diecézy pravidelne v auguste usporiadame seminár na rôzne duchovné témy. Hneď na začiatku dostal oficiálny názov WORSHIP  SEMINÁR. Pôvodný zámer bol, že sa bude každý rok konať na inom mieste, v inej farnosti rožňavskej diecézy. Z organizačných a kapacitných príčin sa však konal stále v Poltári. Keďže podmienky sa zmenili, rozhodli sme sa presunúť toto podujatie tento rok do Brezna.

Pozývame preto všetkých stálych, ale aj nových účastníkov na

WORSHIP SEMINÁR

Bude sa konať 19. - 22. augusta 2014

v novom pastoračnom centre v Brezne - meste.

Téma tohoročného seminára je

Prorocká služba v Cirkvi

Hosťom podujatia bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy.

Začne sa v utorok večer  19. augusta 2014 sv. omšou o 18:00 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne a končiť sa bude v piatok na obed. Konkrétny program oznámime neskoršie.

Stravné je 10 € (platí iba pre tých, ktorí sa budú stravovať na fare) Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu v Brezne - meste počas úradných hodín (pondelok, streda a piatok od 14:30 do 16:30 a utorok a štvrtok od 08:30 do 10:30), alebo prostredníctvom e-formuláru na stránke Farnosti Brezno (REGISTRÁCIA UZATVORENÁ) - mesto do 14. augusta 2014.

Tešíme sa na Vás!