Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Kňazský deň v Rožňave 18. 09. 2019

V stredu 18. septembra 2019 sa v Rožňave, srdci Rožňavského biskupstva, uskutočnil Kňazský deň, ktorého sa zúčastnilo približne 90 kňazov pôsobiacich v diecéze. V septembri býva Kňazský deň už tradične okolo 13. – teho, teda na výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave v roku 2013. Ako v úvode svätej omše spomenul diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, tento rok sa dátum tohto slávenia posunul na 18.- teho z dôvodu, že bohoslovci, ktorých účasť na Kňazských dňoch je vítaná a potrebná pre budovanie jednoty s kňazmi a pre stále pevnejšiu jednotu s diecézou, mali minulý týždeň duchovné cvičenia.

V homílii sa otec biskup prihovoril kňazom zvlášť slovami Svätého Otca Františka, ktoré adresoval prostredníctvom listu všetkým kňazom pri príležitosti 160. výročia úmrtia sv. Jána Vianneya, farára z Arsu.  Zameral sa zvlášť na oblasť modlitby, budovania spoločenstva a vzťahu k Panne Márii.

V príhovore v závere svätej omše ešte raz podčiarkol, „aká je dôležitá modlitba,  lebo veľakrát  chceme len rýchle, okamžité a priam nezodpovedné rozhodnutie a to aj od nemúdrych sprievodcov. Svätý Otec nám pripomína: práve modlitba, a príklad zvlášť Panny Márie nás učí, ako sa  vyvarujeme unáhleným rozhodnutiam a  ubránime sa aj pred nemúdrymi radami. Preto  aj prosíme neustále, zvlášť 16. –teho za našu diecézu, na stanovený úmysel, i za mňa, aby sme kráčali cestou Božou.  Chcem vám všetkým, drahí bratia kňazi poďakovať aj za vašu prítomnosť, ale aj za kráčanie touto cestou a nech aj toto naše vzájomné spoločenstvo dnes je povzbudením na nastúpenej ceste pokračovať vo  vzájomnosti, vzájomnej opore, korektnosti, pravdivosti a vzájomnej modlitbe za seba.“ 

Pozval k modlitbe za požehnanie Pochodu za život, ktorý bude v nedeľu v Bratislave a ktorý je tiež výrazom nášho chápania jednoty Cirkvi  a hodnôt, ktoré Cirkev z Božieho poverenia hlása. Povzbudil kňazov k účasti na tomto pochode spolu so svojimi veriacimi. Zdôraznil obrovský dar Božieho života, ktorý si máme chrániť v nás samých, ale chrániť život tiež  už od počatia, kedy je ešte bezbranný a  naozaj odkázaný na našu pomoc. Pripomenul tiež iniciatívu modlitbovej pomoci zomierajúcim. Ide o iniciatívu prostredníctvom modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Táto aktivita bola spustená 1. augusta tohto roku. „Všetci budeme raz zomierať a budeme potrebovať Božie milosrdenstvo. Všetkým, ktorým záleží na tom, aby posledné chvíľky života všetci prežili tak, aby sa dostali do neba a chcú sa modliť na tento úmysel, aj za druhých, môžu sa o tom dozvedieť aj viac.“ Kto má záujem zapojiť sa, odporúčame navštíviť stránku: www.korunkazaumierajucich.sk“.