Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Deň zasvätených v Rožňave

Dňa 2. februára 2015 sa v Svetový deň zasväteného života v rámci Roka zasväteného života stretol rožňavský biskup Vladimír Filo s tridsiatimi zástupcami reholí pôsobiacich v jeho diecéze.

Po úvodnom obrade požehnania sviec v kostole svätého Františka Xaverského sa rehoľníci a veriaci v procesii s horiacimi sviečkami presunuli do rožňavského katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie na slávnostnú svätú omšu.

Otec biskup vo svojej kázni poukázal na zasvätený život na základe apoštolskej exhortácie Vita consecrata (25. marca 1996) o zasvätenom živote a jeho poslaní v Cirkvi a vo svete. Povedal: „V dnešný deň ide v evanjeliu o stretnutie. Panna Mária a svätý Jozef prinášajú Ježiša do chrámu, prinášajú ho nebeskému Otcovi a stretajú sa tu so Simeonom, s prorokyňou Annou. ...

Pre nás tento dnešný deň nemá byť len jednorazové stretnutie s Pánom len dnes, ale každý deň máme prežívať stretnutie s Bohom.“

Na záver otec biskup spomenul tri sľuby, ktoré skladá každý rehoľník. Povedal: „Poslušnosť nie je prežitok, ale keď sa zriekneme vlastnej vôle, dávame priestor Božej vôli v našom živote.“

Na biskupskom úrade čakalo na zasvätené osoby ešte malé duchovné posilnenie prostredníctvom prednášky otca biskupa a následne aj občerstvenie v priateľskom duchu v radosti zo vzájomného stretnutia.

V mene všetkých Bohu zasvätených ďakujeme otcovi biskupovi za jeho láskavé prijatie a povzbudivé slová.

(Sr. Zuzana Adriana Klenková, Rodina Panny Márie, Stará Halič)