Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

SPIEVANÉ NEDEĽNÉ VEŠPERY

Farnosť Lučenec - mesto, podľa odporúčania konštitúcie Sacrosanctum concilium a využitím svojich súčasných pastoračných možností začala minulú nedeľu sláviť Liturgiu hodín pre veriacich vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie - spievané nedeľné Vešpery, každú druhú nedeľu v mesiaci o 17:15, pred latinskou sv. omšou. Prvej modlitby sa zúčastnili veriaci v, nad očakávanie, v hojnom počte. Veríme, že aj týmto spôsobom - pripojením sa k chvále Boha celej putujúcej i oslávenej Cirkvi napomôžeme veriacim prežívať hlbšie spoločenstvo s Bohom. (S.A.)

plagát tu:Vespery1