Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vdp. Štefan Podolinský

Desiatky kňazov nielen z Rožňavskej diecézy, viacero Bohu zasvätených osôb a množstvo veriacich prišlo 27. augusta 2015 vzdať poslednú úctu kňazovi Mons. Štefanovi Podolinskému do jeho rodného Hnilca. Zakladateľ Inštitútu Krista Veľkňaza zomrel 24. augusta 2015  v 83. roku života a 60. roku kňazstva.

Hlavným celebrantom zádušnej sv. omše a pohrebných obradov bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Vo svojej homílii spomenul mnohoročnú pastoračnú službu zosnulého kňaza na mnohých pôsobiskách v Rožňavskej diecéze a v súvislosti s Ľuboriečkou-Osuším, kde zosnulý posledné roky pôsobil a kde bol tútorom ustavičnej eucharistickej adorácie, otec biskup zdôraznil potrebu a nevyhnutnosť vytrvalej poklony Eucharistii pre život celého Božieho ľudu, obzvlášť pre kňazov.

Telesné pozostatky Mons. Štefana Podolinského boli po skončení pohrebných obradov uložené do hrobu na miestnom cintoríne s nádejou na vzkriesenie.