Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Jubilejná odpustová slávnosť na Galambe 15.9.2015 s otcom biskupom Stanislavom

DSC_7126Jubilejná odpustová slávnosť sa konala na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, na Galambe. Mnohým je už Galamba veľmi známa, no nájdu sa aj takí, čo o tomto mieste počujú po prvýkrát. Osada Galamba sa nachádza na hraniciach dvoch obcí - Ratky a Čakanoviec. Od roku 2011 tu stojí malá rázovitá drevená kaplnka, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Časom sa vyvinula potreba vystaviť domček - z ktorého nakoniec vyvstála Pustovňa sv. Antona Paduánskeho. Slávnostné požehnanie tejto pustovne bolo súčasťou odpustovej slávnosti. Otec biskup požehnával aj nový zvon. Program odpustovej slávnosti bol obohatený modlitbou sv. ruženca, spevom mariánskych duchovných piesní v podaní známej speváčky z východného Slovenska pani Hanky Servickej. Poobede bola ešte akadémia Fatima v podaní detského divadelného súboru pod vedením farára z Oždian - vdp. Karola Pindiaka. Spolu s otcom biskupom koncelebrovalo 13 kňazov.
Na púť prišlo mnoho ľudí a myslím, že môžeme hovoriť o rekorde (okolo 800 pútnikov). V hojnom počte bola zastúpená veriaca obec z Prešova, kde brat Filip Andrej Čierny pôsobí. No prišlo mnoho ľudí takmer z celého Slovenska, blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby si prišli vyprosiť milosti od Sedembolestnej Matky. V homílii prítomných vyzýval aj k účasti Pochodu za život. Veľmi obohacujúcu homíliu veriaci odmenili mohutným potleskom.  Utorková slávnosť bola významná aj preto, že to bolo 10.výročie od slávenia 1. svätej  omše pri starom Detvianskom kríži.
Galamba sa pomaly dostáva do povedomia mnohých ľudí nielen z blízkeho, ale aj vzdialeného okolia. Mnohí, ktorí prechádzajú okolo, sa zastavia a venujú tichú modlitbu Matke Božej, alebo sa len poprechádzajú celým areálom. Je však isté, že z tohto miesta dýcha pokoj, ktorý mnohí hľadajú. Toto miesto je výnimočné a bolo by opovážlivé tvrdiť, že je dielom len ľudským.  Je to miesto, kde sa stala práca modlitbou a modlitba prácou. Preto ak máte pocit, že by ste chceli aspoň na chvíľu uniknúť z dnešného rýchleho životného tempa, každodenného stresu, či životného chaosu, tak určite neváhajte. Nájdite si čas na návštevu Galamby a pokoj Galamby si nájde vás.  O Galanbe na stránke:  www.galamba.sk Autor: Lucia Spodniaková   Foto: Matej Holý
DSC_7076 DSC_7100 DSC_7078 DSC_7132 DSC_7138  DSC_7159   DSC_7275