Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Fatimská sobota v Uhornej

Mariánska úcta má na Slovensku dávnu tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája konala púť mladých, ktorá začala svätou omšou o 9.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, srdečne na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla : ,,Cez Máriu k Ježišovi“ . Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli - vytrvajme! Následne sa pokračovalo podľa programu, a veriaci sa spoločne spojili cez modlitbu ruženca, aby sa tak pripravili na prežitie tohto nevšedného dopoludnia.

Program fatimskej soboty vyvrcholil o 10:30 svätou omšou celebrovanou vdp. Patrikom Balážom, ktorý pôsobí ako kaplán v Rimavskej Sobote. Ten prostredníctvom kázne apeloval na všetkých prítomných, aby nepovažovali desatoro Božích prikázaní za zbierku príkazov a zákazov, ale aby ich prijali ako univerzálny návod. Návod, vďaka ktorému dokážu konať správne rozhodnutia i v najťažších situáciách, ktorým budú ich mladé duše na ceste životom vystavené.

Takto posilnení pútnici sa vydali späť do svojich domovov a veríme, že si so sebou okrem dobrej nálady odniesli aj množstvo Božej milosti, síl do každého dňa a len tie najpríjemnejšie spomienky. Nech im všetko spomenuté pomáha premieňať každodenné starosti na radosti, aby tak aj ich známi mohli na chvíľu pocítiť ducha fatimskej soboty.