Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veriaci v Dubovci oslávili sviatok sv. Jána Nepomuckého

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veriaci z Dubovca sa zišli dňa 16. mája 2016 po sv. omši, aby sa na námestí pomodlili pri soche sv. Jána Nepomuckého, hlavného patróna Rožňavskej diecézy, litánie k tomuto svätcovi pri príležitosti jeho sviatku. V závere sa pomodlili aj Modlitbu za diecézu a za otca biskupa. Podľa záznamu z kánonickej vizitácie farnosti Dubovec z roku 1859 sa veriaci v oktáve jeho sviatku každý deň schádzali pri soche o 18.00 hod., aby sa tam pomodlili litánie. Keďže oktáva sviatku sv. Jána Nepomuckého sa už neslávi, padol návrh, aby sa deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému modlil práve pri tejto soche.

Rožňavskú diecézu informoval HEDr. Milan Kerdík, farský administrátor v Dubovci