Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy

V sobotu, dňa 24.februára 2018 sa v Čiernom Balogu uskutočnilo Stretnutie spoločenstiev mladých, ktoré pôsobia na území Rožňavskej diecézy. Ani mrazivé počasie a mínusové teploty neodradili mladých ľudí a mnohí z nich dali prednosť stretnutiu pred domácim pohodlím.

Cieľom stretnutia bolo budovanie vzájomných vzťahov medzi spoločenstvami a predstavovanie a plánovanie spoločných diecéznych aktivít.

Spoločnou úvodnou modlitbou bol odštartovaný doobedňajší program. Po kole predstavovania a zoznamovania sa, v rámci ktorého si mladí pozdieľali aj svoje prežívanie tohtoročného pôstu, koordinátori pastorácie mládeže predstavili plán aktivít pre mladých, ktoré sa chystajú v diecéze v blízkom období. Mladí mali možnosť diskutovať prípadné nápady a postrehy týkajúce sa týchto plánov. Taktiež boli prizvaní do participácie na jednotlivých akciách a udalostiach. Neskorším obedom bola ukončená diskusia a pracovná časť stretnutia. Nebol to však záver, pretože stretnutie ďalej pokračovalo v rozhovoroch, vzájomných zdieľaniach a budovaní priateľstiev. Sv. omša, ktorá sa uskutočnila v hodine milosrdenstva, bola slúžená za všetkých prítomných mladých, ako aj za ich spoločenstvá.

Stretnutie bolo ukončené vo večerných hodinách a malo pozitívne ohlasy, o čom svedčí aj fakt, že ďalšie stretnutie spoločenstiev je plánované čoskoro, už v máji 2018.

Chceli by sme touto cestou vysloviť úprimné a veľké Pán Boh zaplať domácemu p. farárovi vdp. Stanislavovi Kocúrovi, ktorý nám poskytol nielen priestory pre stretnutie, ale aj obed a pohostenie.