Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veľká radosť v Rožňave

Sen sa stal skutočnosťou. To, čo sa na začiatku zdalo ako nereálne, bolo dnes slávnostne požehnané a odovzdané do užívania.

S veľkou radosťou, ale i s bázňou a chvením očakávali nový školský rok v meste ruží. V prvý septembrový pondelok bola slávnostne požehnaná nová Katolícka materská škola bl. Zdenky. Celá slávnosť sa začala v katedrále svätou omšou Veni Sancte, ktorej hlavným celebrantom bol  Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. V homílii pripomenul udalosť zaujatia Prisľúbenej zeme vyvoleným národom. Napriek tomu, že to nebolo vždy jednoduché, tí, ktorí sa nechali viesť Bohom, boli dedičmi prisľúbenia.

„Chceme ďakovať za začiatok Katolíckej materskej školy blahoslavenej Zdenky. A ako ste mohli vidieť, všade takým zvláštnym spôsobom sa na nás usmieva to logo, kde sú modré obláčiky a za nimi usmievavé zlaté slniečko. A my sme tak naplnili tie nádherné slová, ktoré vyslovila blahoslavená Zdenka. Za mrakmi je moje milované Slnko," uviedol biskup Stolárik.

V závere svätej omše biskup Stolárik poďakoval odstupujúcej pani riaditeľke Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave za jej prácu vo vedení školy. Obe riaditeľky KMŠ i KZŠ ubezpečil o svojich modlitbách za diecézne výchovno-vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v Rožňave a zaželal im veľa úspechov a darov Ducha Svätého.

Po svätej omši sa všetci presunuli do zrekonštruovanej budovy, kde po požehnaní priestorov a ich odovzdaní do užívania, bolo pripravené agapé.

Otec biskup netajil radosť a nadšenie z uskutočneného sna a teší sa i na ďalšie. Prítomných vyzval k spoločnej modlitbe za cirkevné školstvo v Rožňavskej diecéze. Poďakoval sa aj dobrodincom, bez ktorých podpory by škôlka nevznikla a poprosil o štedrú materiálnu podporu terajších i budúcich darcov.