Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Biblická olympiáda 2013-2014 - Z tmy do svetla

biblicka olympiada logoDo pozornosti všetkým kňazom a katechétom rožňavskej diecézy.  Predmet súťaže:       Vybrané knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON:             Kniha Exodus (kap. 1-24)                                              Kniha proroka Jonáša  NOVÝ ZÁKON:             Evanjelium podľa Jána       Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla   Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná, nie farnosť) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu.

Písomnú prihlášku, je potrebné zaslať do 30. 11. 2013 na adresu RKFÚ Kukučínova 38, 985 05 Kokava nad Rimavicou. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do  dekanátneho (okresného) kola.  Podľa niekoľkoročnej praxe dekanátne kolo organizujú dekani.

3. Tak isto sa žiaci môžu zapojiť aj do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže.“ Viac informacii opäť na www.kpkc.sk

Viac informácii o olympiáde a prihlášku si môžete stiahnuť na www.kpkc.sk, biblická olympiáda. K účasti v tejto súťaži povzbudzujem hlavne tie školy, ktoré sa ešte nezapojili za posledne obdobie  (žiakov a študentov z dekanátov Horehron, Brezno, Rimavská Sobota).

Koordinátor súťaže v rožňavskej diecéze Mgr. Jozef Bednárik