Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odpustová slávnosť v Smoníckej Hute

NEW2 003_resizedSviatok Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 16. augusta 2015 sa vo farskom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť.  Slávnostná svätá omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Kostolík bol zaplnený do posledného miestečka, približne 1000 veriacich. Hlavným celebrantom bol ICLic. Pavol Repko, výpomocný duchovný z farnosti Cífer.Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami.  Celebrant v príhovore veriacim pripomenul život Panny Márie a vyzdvihol aj úlohu matky a rodiny v dnešnej spoločnosti, lebo priviesť dieťa na svet a starať sa oň je veľmi zodpovedná úloha, pri ktorej by ženám mala byť vzorom práve Panna Mária. Nezabudol zdôrazniť úlohu rodiny, ktorá by mala byť pre nás všetkých útočiskom a mali by sme byť radi, že máme pri sebe svojich blízkych. Po svätej omši sa konal koncert na ktorom vystúpil operný spevák Jaroslav Dvorský a hudobne ho doprevádzal klavirista a dirigent Peter Valentovič. Koncert sa niesol  v duchu mariánskych piesní. Po koncerte bolo pripravené agapé pre všetkých prítomných tak domácich ako aj hostí.CSILIc.Jozef Spišák, farár