Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odvážne kroky v Odvážnom roku v pastorácii mládeže !

Na celom Slovensku aktuálne prebieha intenzívna príprava „Odvážny rok“ pred Národným stretnutím mládeže P18, ktoré sa tohto roku uskutoční 26. – 29. júla 2018 v Prešove.

Odvážny rok vyzýva každého z nás k odvahe, v rôznych oblastiach nášho života. Aj pápež František nás povzbudzuje: „V živote treba riskovať, kto neriskuje, nevyhráva!“

Dňa 09.01.2018 sa koordinátori pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze stretli s o. biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, aby mu predstavili svoje odvážne plány v pastorácii na najbližšie mesiace nového roka. S požehnaním otca biskupa Stanislava začíname s odvážnym krokom v Odvážnom roku dekanátne stretnutia mladých. Vrcholom všetkých stretnutí je diecézne stretnutie s otcom biskupom, 07.04.2018 v Heľpe, na ktoré sú všetci mladí srdečne pozvaní.

V súvislosti s modlitbovým úmyslom, ktorý otec biskup Stanislav určil na nasledujúcich deväť mesiacov („Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze."), sa 16-teho v mesiaci spojíme s našimi mladými v modlitbe vždy na inom mieste v inej farnosti diecézy. V mesiaci január (16.01.) sa tak stretneme vo farnosti Poltár. 

Témou stretnutia bolo aj budovanie a využitie Diecézneho pastoračného centra mládeže sv. Jána Pavla II v Rožňave, pripravované stretnutie P18 v Prešove a mnohé ďalšie akcie a podujatia.

Veríme, že Odvážny rok môže podnietiť mladých aj starších k novým, netradičným a odvážnym rozhodnutiam, a to nielen v ich životoch, ale aj v živote našich farností a v živote našej diecézy. 

Alexandra Bundová, diecézna laická koordinátorka pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze