Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Juraj Schopper (1872 - 1895)

Narodil sa 9.3.1819 v Budapešti. Študoval v Tata u piaristov a v štúdiu pokračoval v Budapešti. Dva roky študoval v Bratislave, filozofiu v Trnave, teológiu vo Viedni. Kňazskú vysviacku prijal 29.03.1842. Účinkoval ako kaplán v Bratislave, v roku 1846 bol prefektom v Pázmáneu vo Viedni. Profesorom teológie bol od roku 1848 v Ostrihome. V roku 1868 je kanonikom ostrihomskej arcidiecézy a riaditeľom arcibiskupskej kancelárie. Potom bol rektorom Pázmánea vo Viedni. Za rožňavského biskupa bol menovaný 17.1.1872 a 26.5.1872 na sviatok Najsvätejšej Trojice bol v Ostrihome konsekrovaný. 14. júla 1872 bez okázalých slávností, za prítomnosti kňazov a veriacich, daroval značnú sumu kapitule a zaujal biskupský stolec. Čoskoro sa pre publikovanie dekrétov Vatikánskeho koncilu dostal do sporu s liberálno-buržoáznym uhorským režimom. Súcit voči biednym, chudobným a chorým prejavil tak, že roku 1887 založil v Rožňave nemocnicu so 65 posteľami a liečebný ústav v Čučme. Pri biskupskej rezidencii vybudoval trakt pre knižnicu a archív. Jeho pričinením a štedrou podporou bola reštaurovaná katedrála. Zomrel 10.apríla 1895.