Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na mariánskom pútnickom mieste Uhorná sa konala púť mladých

Úhorná 5. mája (TK KBS) - Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája 2013 na pútnickom mieste Úhorná konala púť mladých z Rožňavskej diecézy. Začala sa rannou svätou omšou. Správca tohto miesta vdp. Jozef Spišák na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla: "Cez Máriu k Ježišovi". Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli -vytrvajme, povedal vdp. Spišák.

Prítomní veriaci sa potom spojili v modlitbe sv. ruženca. Program pokračoval večeradlom a ružencom, ktorí sa modlili mladí z diecézy Rožňava. Vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Patrik Baláž, kaplán v Rimavskej Sobote a koordinát diecézy pre mládež. V kázni apeloval na prítomných, aby nepovažovali desatoro Božích prikázaní za zbierku príkazov a zákazov, ale aby ich prijali ako univerzálny návod. Návod, vďaka ktorému dokážu konať správne rozhodnutia i v najťažších situáciách, ktorým budú ich mladé duše na ceste životom vystavené.

TK KBS informovali Simona Kaľavská a Jozef Spišák