Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Voľné pracovné miesto

Riaditeľstvo Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého príjme do pracovného pomeru od 1. septembra 2015 na plný úväzok a dobu určitú učiteľa/učiteľku

pre primárne vzdelávanie.

Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu: Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava alebo elektronicky na adresu: kzs.roznava@gmail.com Bližšie informácie na tel. č.: 0908 970 481