Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na slávnosť Turíc sa v Rožňave ukončili májové mariánske pobožnosti

31. mája 2020 na slávnosť Turíc sa večer o 19,30 hod. konala posledná májová pobožnosť, ktorú viedol náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, modliac sa na balkóne rezidencie Biskupského úradu – oproti mariánskemu morovému stĺpu. Počas celého mesiaca sa chodili na Námestie baníkov k morovému stĺpu modliť veriaci, ktorí sa chceli a mohli aj reálne zjednotiť s otcom biskupom, diecézou a všetkými ostatnými modliacimi sa – zjednotenými duchovne. Hlavný úmysel modlitieb mariánskej pobožnosti bol: „za zastavenie pandémie koronavírusu“. Okrem toho sa otec biskup každý deň prihovoril prítomným a pripomenul spomienky, slávenia, ktoré sme postupne prežívali počas mája a prosil o zjednotenie v modlitbe aj na iné potrebné a aktuálne úmysly.

Na Slávnosť zoslania Ducha Svätého v závere sv. omše, vysielanej online, ktorú slávil v rožňavskej katedrále, poďakoval všetkým, ktorí sa počas mája zjednotili či ako reálne prítomní, ale aj všetkým duchovne zjednoteným v modlitbe. Bola to jednota vytvorená so Svätým Otcom, ktorý vyzval v mesiaci máj k modlitbe ruženca a dal na tento mesiac aj dve modlitby. V Rožňave na námestí bola každý deň v závere pobožnosti prednášaná druhá modlitba, v ktorej, ako to viackrát zdôraznil otec biskup, Svätý Otec prednáša prosby za všetkých, ktorých sa dotkla pandémia koronavírusu, zvlášť za tých, ktorí stratili svojich drahých i za tých, ktorí obetavo a statočne stáli a stoja v prvej línii.

Na záver poslednej májovej pobožnosti otec biskup Stanislav znova poďakoval za modlitbové spoločenstvo, ktoré vzniklo v máji. Pripomenul duchovné bohatstvo prežívaných dní, keď slávime Turíce, vidíme Pannu Máriu zjednotenú s apoštolmi v modlitbe. V deň Turíc tento rok si pripomíname aj Matku všetkých národov, ktorej modlitbu sme sa modlili počas pobožnosti po každom desiatku ruženca. Mesiac jún začíname slávením spomienky Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi a zároveň je Turíčny pondelok. Upriamil pozornosť na Ježišove slová, ktoré povedal z kríža apoštolovi Jánovi: „Hľa, tvoja matka!" A vieme, že „od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19,27). Skôr ako začali májové pobožnosti, aj my sme boli pozvaní „vziať si Máriu k sebe, domov“, dať na okno jej obraz, urobiť si domáci oltárik... Nech Panna Mária ostane navždy bývať v našich domoch, v našich rodinách. Začíname mesiac jún, ktorý je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Opäť máme pozvanie zjednotiť sa v modlitbách k tomuto Srdcu, ktoré nás tak milovalo a neprestajne miluje. Zvlášť je známa a rozšírená modlitba Litánií k Božskému Srdcu. Jún ponúka možnosť viac vniknúť do tajomstva lásky a milosrdenstva Ježišovho Srdca. Otec biskup pozýva modliť sa tento mesiac zvlášť tých, ktorí budú v júni vysvätení za diakonov a kňazov. Poprosil o modlitbové sprevádzanie duchovných cvičení na ktoré odchádza - pre budúcich diakonov a kňazov z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy.

S prítomnými sa otec biskup rozlúčil ubezpečením, že duchovná jednota môže pokračovať aj naďalej. Povzbudil každý večer tam, kde práve budeme – o 19,30 hod., alebo aj v inom čase pomodliť sa tri Zdravas Máriamodlitbu k Rožňavskej Panne Márii. Ubezpečil, že on bude naďalej každý deň žehnať celú diecézu a všetkých duchovne zjednotených, hoci nie z balkóna rezidencie, ale vždy zjednotený s nami na mieste, kde práve bude.

 

Modlitba k Rožňavskej Panne Márii

Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, ty vieš, čo potrebujeme. Prosíme, zastaň sa nás u svojho Syna v tejto chvíli a zachráň nás tak, ako si zachránila ľudí v našej diecéze aj v minulosti. Sme si istí, že sa o nás postaráš.

Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava. Nech aj táto skúška nás posilní v dôvere, aby sme vždy konali podľa slov tvojho Syna, a tak ťa verne nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Mariánsku pobožnosť je možné stiahnuť si

http://burv.sk/2020/04/28/marianska-poboznost-na-maj-2020-a-obraz-roznavskej-panny-marie/