Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézna púť na 160. výročie zjavení do Lúrd

  LURDY letecky pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika Termín: 17.9. - 21.9.2018 Cena: 490 EUR 1.deň: transfer autobusom na letisko do Budapešti skoro ráno, odlet do Bordeaux, transfer do hotela,  popoludní zoznámenie sa s areálom Baziliky, sv.omša,  večera,  mariánska sviečková procesia, nocľah 2.deň: raňajky, náboženský program so slovenskou svätou omšou, možnosť individuálnej návštevy bazénov, návšteva rodného domu sv.Bernadety, eucharistická procesia, večera v hoteli, mariánska sviečková procesia, nocľah 3.deň: raňajky , pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch, Krížová cesta,  premietanie diapozitívov o živote sv. Bernadety, popoludní individuálne voľno,  večera v hoteli, nocľah

4.deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky,  návšteva Múzea voskových figurín, popoludní nákup suvenírov, večera, mariánska sviečková procesia, nocľah

5.deň:  skoro ráno cca o 4.00 hod. transfer na letisko do Bordeaux k odletu,  plánovaný odlet z Bordeaux o 9.15 hod. Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu.  Min. počet účastníkov:30
Cena zahŕňa:
letenku do Bordeaux a späť, veľká príručná batožina 55x45x20 cm, 4x hotelové ubytovanie s polpenziou,  transfer vo Francúzsku letisko – hotel - letisko, sprievodca, poistenie insolventnosti.
Cena nezahŕňa:
-          komplexné cestovné poistenie 10€- uhrádza sa v CK pri podpise zmluvy, -          príspevok na Baziliku v Lurdoch 6€ - platí sa u sprievodcu po prílete do Lúrd, -          transfer na letisko 35€ - uhrádza sa pri nástupe do autobusu -          veľká batožina do podpalubia Bordeaux - Budapešť/iba na ceste späť – 40€/ -          Vstupy
Záujemcovia sa môžu nahlásiť na: TRINITY travel agency Kováčska 28, 040 01 Košice                                                                     tel:055/7287701, fax:055/7287702 info@cktrinity.sk