Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Bolestný piatok v Rožňave

V piatok 23.marca sa vo františkánskom kostole v Rožňave konala duchovná obnova pre veriacich maďarskej národnosti. V hojnom počte sa jej zúčastnili nielen veriaci z rožňavskej farnosti, ale aj z okolia, aby sa spoločne pripravili na slávenie Veľkej noci. "Bolestný piatok" je už tradičnou duchovnou obnovou, kde majú všetci zúčastnení možnosť načerpať duchovnú silu v doobedňajšom programe, ako aj znovunadobudnúť milosť posväcujúcu vo sviatosti zmierenia. Ráno o 9:00 hodine začali spoločnou modlitbou bolestného ruženca. Po nej nasledovala krížová cesta, ktorú viedol dp. Patrik Balazs, farský administrátor v Čoltove. Svätú omšu celebroval vdp. Norbert Bize, čestný dekan, farár farnosti Jablonov nad Turňou. Vo svojej homílii poukázal na nutnosť nasledovania hodnôt, ktoré nám ponúka Boh. Veriaci človek má prijímať dostatok milostí a žiť tak plnohodnotný život kresťana, ktorý je vzorom pre iných. Po svätej omši nasledovala krátka eucharistická adorácia. Na záver bola možnosť uctiť si relikvie sv. Kríža.

[ngg_images source="galleries" container_ids="63" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="126" thumbnail_height="95" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="1" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Show as slideshow]" template="/home/op026500/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]