Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Diecézna púť pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika

Drahí bratia a sestry,

v roku, keď si pripomíname a slávime 40 rokov od zvolenia sv. Jána Pavla II. za pápeža, a 15. výročie jeho návštevy v srdci našej diecézy, v Rožňave, mám tú radosť, že môžem vzdávať Pánu Bohu vďaku za nesmierny dar svojho kňazského povolania pri príležitosti 40. výročia mojej kňazskej vysviacky. Som rád, že si budem môcť toto výročie pripomenúť a ďakovať Pánu Bohu za moje kňazstvo 9. júna, v deň, keď vysvätím v katedrále v Rožňave za kňaza diakona Petra a troch nových diakonov.

V júni tohto roku budem putovať do Čenstochovej, kde chcem osobitne aj cez Pannu Máriu ďakovať Pánovi za dar môjho kňazstva. Možnosť putovať ponúkam aj do všetkých našich farností a osobitne kňazom, ktorí tiež tento rok slávia svoje kňazské jubileá. Pôjdeme spoločne k Matke Božej, ale aj na iné významné miesta, ktoré sa spájajú so životom sv. Jána Pavla II., so sv. Stanislavom a samozrejme, navštívime aj miesto, ktoré je pre nás všetkých veľmi významné, Lagiewniki, kde sa nám Pán zjavil ako Božie Milosrdenstvo. Púť sa uskutoční v dňoch 18. – 22. júna 2018.

Pre záujemcov o púť sú pripravené 2 modely pútnického programu:

I. Diecézna púť pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika

18. -  22. jún 2018

18. jún - odchod autobusu z Rožňavy o 8.00 hod do rodiska sv. Stanislava, biskupa a mučeníka – Szcepanów – prehliadka kostola a sv. omša o 15.00 hod. Po sv. omši odchod do Krakowa – ubytovanie a večera.

19. jún - po raňajkách odchod do prvej farnosti sv. Jána Pavla II. – Niegowic. Sv. omša o 10.00 hod. Po sv. omši presun autobusom do centra Krakowa – prehliadka Wawel – hrob sv. Stanislava, Skalka – miesto umučenia sv. Stanislava. Večera a nocľah v Krakowe.

20. jún - po raňajkách prehliadka areálu Svätyne Božieho Milosrdenstva v Lagewnikach. Sv. omša v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Prehliadka Sanktuária sv. Jána Pavla II. Presun autobusom do Čenstochovej – ubytovanie, večera, nocľah.

21. jún - po raňajkách prehliadka svätyne Panny Márie Čenstochovskej. O 11.00 hod. slávnostná sv. omša v Kaplnke Čenstochovskej Panny Márie pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Poobede voľný program. Večera, nocľah.

22. jún - po raňajkách presun autobusom do rodiska sv. Jána Pavla II. – Wadowice, sv. omša a prehliadka múzea sv. Jána Pavla II. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

Orientačná cena na osobu je 160 €, čo zahŕňa autobusovú dopravu podľa programu, 4 x ubytovanie v pútnických domoch s polpenziou a cestovné poistenie. Cena sa upraví podľa počtu prihlásených pútnikov.

II. Diecézna púť pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika

21.- 22. jún 2018

21. jún - v skorých ranných hodinách odchod autobusom z Rožňavy do svätyne Panny Márie Čenstochovskej. O 11.00 hod. slávnostná sv. omša v Kaplnke Čenstochovskej Panny Márie pri príležitosti 40. výročia kňazstva Mons. Stanislava Stolárika. Poobede voľný program. Večera, nocľah.

22. jún - po raňajkách presun autobusom do rodiska sv. Jána Pavla II. – Wadowice, sv. omša a prehliadka múzea sv. Jána Pavla II. Vo večerných hodinách príchod na Slovensko.

Orientačná cena na osobu je 55 €, čo zahŕňa autobusovú dopravu podľa programu, 1 x ubytovanie v pútnickom dome s polpenziou a cestovné poistenie. Cena sa upraví podľa počtu prihlásených pútnikov.

 

V prípade záujmu bude možnosť odchodu autobusov z LC – RS – RV – Poľsko.

Prihlásiť sa môžete do 21. mája 2018 u duchovného otca vdp. Viliama Paulíčeka mailom viliampaulicek@gmail.com. V prípade ak by pútnici z farností chceli ísť individuálne, takisto prosíme o nahlásenie počtu kvôli rezerváciám miest na sv. omšiach.

Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uvádzali:

Meno, adresu, číslo OP, dátum narodenia a telefonický kontakt. 

Je potrebná zaplatiť aj zálohu vo výške 50% predbežnej ceny na číslo účtu SK36 0200 0000 0000 0014 8582 so správou pre adresáta: priezvisko s iniciálkou mena - DIEC. PÚŤ