Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

16. ročník biblickej olympiády v školskom roku 2016/2017

biblicka-olympiada-logoTento rok organizujeme už 16. ročník biblickej olympiády.

Keďže máme pred sebou posledný mesiac, kedy je potrebné podať prihlášku, pozývame a povzbudzujeme všetkých žiakov a študentov k zapojeniu sa do súťaže, čítaniu a práci so Svätým Písmom a potom k fair-play súťaženiu. Nech vás povzbudí  aj motto sv. Hieronyma: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Veríme, že vás bude čo najviac a vaši duchovní otcovia ako aj katechéti vás dobre pripravia...

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov: 1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií Predmet súťaže:          Vybrané knihy Svätého Písma: STARÝ ZÁKON:         Genezis 1-11                                  Kniha Sudcov          Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 NOVÝ ZÁKON:           List Efezanom Spoločná téma vybraných kníh:  Zápas o pravé hodnoty Podmienky súťaže:

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku nájdete ::TU::

Je potrebné ju doručiť do 30. 11. 2016 na adresu: Rím.-kat. farský úrad Kokava nad Rimavicou,  Kukučínova 38, 985 05 Kokava nad Rimavicou (tel.: 047/429 3138). Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže!

V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola. Mená trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Potvrdenie o priebehu školského kola. Viac informácií (prihláška, predbežný harmonogram, študijné materiály atď.) môžete nájsť na webovej stránke Katolíckeho a pedagogického a katechetického centra ::TU:: Tešíme sa na vás.

Mgr. Jozef Bednárik, koordinátor súťaže za Rožňavskú diecézu