Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ponuka na pracovné miesto

Riaditeľstvo Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého príjme do pracovného pomeru od 1. septembra 2014 na čiastočný úväzok a dobu určitú učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie predmetov:

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, nemecký jazyk.

Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu: Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava alebo elektronicky na adresu: kzs.roznava@gmail.com Bližšie informácie na tel. č.: 0908 970 481.

Oznam v PDF.