Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Brezničke

IMG_7613Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove (1 Pt 2, 9) – taký je názov témy tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V nedeľu 24. januára 2016 sa vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke sa v rámci tohto Týždňa uskutočnila ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov. Pozvanie prijali  zástupcovia kresťanských cirkví, ktoré pôsobia na území farnosti: evanjelická a. v. cirkev pod vedením zborového farára Mgr. Ondreja Šoltísa, za cirkev bratskú prišiel kazateľ Mgr. Pavol Bomba spolu so svojimi veriacimi a hostiteľom boli rímskokatolícki veriaci na čele so svojím farárom ThLic. Štefanom Kosturkom. Oficiálne texty, ktoré celý Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vypracovali kresťania z Lotyšska, zazneli aj pri tejto ekumenickej bohoslužbe.  Piesne si vybrala každá cirkev zo svojho spevníka. Celá bohoslužba bola umocnená prítomnosťou relikvií sv. Jána Pavla II., ktoré putujú po Rožňavskej diecéze a ktoré sa práve nachádzali vo farnosti Breznička. Po skončení ekumenickej bohoslužby nasledovalo slávnostné agapé na farskom úrade v Brezničke.

Rožňavské biskupstvo informoval ThLic. Štefan Kosturko, farár v Brezničke.

IMG_7609 IMG_7600