Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V sobotu 3. februára sa v Jasove stretnú zasvätení Rožňavskej diecézy

Deň zasväteného života bude otec biskup Mons. Stanislav Stolárik tento rok  sláviť so zasvätenými Rožňavskej diecézy  v Jasove v kláštore premonštrátov.

 V liste, ktorým ich pozýva na toto slávenie, pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktoré zasväteným adresoval v roku Zasväteného života: „Prebuďte svet, pretože znamením, ktoré charakterizuje zasvätený život, je proroctvo.“ Otec biskup ďalej píše: „V deň, keď Mária s Jozefom niesli malého Ježiša do chrámu, aby ho obetovali Pánovi, ako predpisoval Zákon, tiež zaznelo z úst proroka Simeona proroctvo, ktoré sa v čase naplnilo. Nasledujúc Ježiša, v spôsobe jeho života prežívaného v čistote, chudobe a poslušnosti, aj na zasvätených nech sa napĺňa proroctvo, ktoré je vlastné zasvätenému životu. Vo vedomí, že povolanie k zasvätenému životu sme dostali, aby sme slúžili Otcovmu plánu spásy, hľadiac na Svätú rodinu, ktorá bola zasvätená Bohu a príchodu Božieho kráľovstva, budeme sa naďalej učiť od Ježiša, Márie a Jozefa, ako milovať Boha a ľudí, ako slúžiť plánu spásy, ktorý má Boh s nami a so všetkými, ku ktorým nás posiela, a ďakovať za všetko to veľké, čo sme mohli a môžeme pre Boha a jeho kráľovstvo konať.

Slávenie začne o 9.30 hod. pobožnosťou Fatimskej soboty, po nej bude sv. omša, krátke občerstvenie, prednáška a spoločný obed.